En manipulativ stat i staten?


Expressens löp dagen efter valet

The clan of the bear

Lever vi verkligen i en demokrati där folk smutskastas för sin politik och börjar gråta. Fast var åttonde svenne röstade på SD. Då ska det helt plötsligt vara fel på var åttonde människa i stan. Jag menar folk är nog trötta på politiker och massmedia och tänker självständigt.

Jag minns en gång när jag var intervjuad av en lokal blaska om sk. kallade kraftdjur och förklarade sakligt hur en visualiserande meditation kan leda dig till att finna ditt speciella djur. Dagen efter så står jag på löpet och på startsidan med en boaorm i handen och rubriken lyder sen följande: "Han har nyckeln till helvetets port".

De gjorde allt de kunde för att ge den vanliga medborgaren en bild av oss som inte alls stämde. Så man undrar vad det är för murvlar, en sketen journalist gillar dig inte och sen gör de något sådant. Det hela gick så långt att pingstkyrkan hade bönemöte mot oss.

Så tänk efter mer än en gång innan du talar med journalister eller blir intervjuad om något kontroversiellt ämne eller om vad som helst.

Om någon undrar hur jag röstade, så röstade jag på sossarna efter att min muslimska vän bett mig om det.
 
 
 


Modern häxkonst och hedendom

 
 
En Svensk eklektisk häxa.

Häxkonst är en delikat, sinnlig, livsbejakande och fullständigt oregerlig, vild konstart. Den har samma ordning och samma kaos som Naturen själv. Vacker, mild och ibland brutal, allt på en gång. Det finns tusen och åter tusen teorier om vad häxkonsten är. Precis som alla studier av naturens olika aspekter, varelser och dimensioner. Analyser, tolkningar, fördomar, passionerade och poetiska beskrivningar, kunskap och okunskap i en strid, aldrig sinande ström. Men precis som naturen själv, och all konst också för den delen, är häxkonsten en skapande process, utan början, utan slut. Den har tillsammans med sina nära släktingar magi och shamanism, kallats för mänsklighetens äldsta religion. Den skapas och återskapas av alla individer som närmar sig den. Häxkonst är natur och konst; natur och kultur om man så vill, i ett och samma väsen. Dess essens är livets innersta väsen. Naturens fördolda krafter omsatta i mänskliga individers hyllande av livet självt. 

Häxkulten var från början en fruktbarhetskult, en mera könsbetonad upplaga av druidernas lära där man var anhängare av den panteistiska tron att Gud är ett med naturen. Då kristendomen blev en världsomspännande religion kunde häxkulterna inte undgå att påverkas av den, och man frångick mer och mer den primitiva religionen. Redan år 681 förbjöd en samling kyrkofäder i Toledo "tillbedjan av stenar och träd", men först på 1300-talet insåg kyrkan att häxkulten utgjorde en allvarlig fara. Därför inleddes de beryktade häxförföljelserna som hade det officiella syftet att tillintetgöra alla häxor men som också användes för att förgöra andra "kättare".

 Häxornas vanligaste lott var att brännas på bål, men också många andra barbaristiska metoder togs i bruk, och i regel torterades de också ohyggligt för att ange grannar och vänner. Detta inledde en sekellång massaker på ensamstående kvinnor och särlingar. Ärkebiskopen - kurfursten av Trier, Johann von Schöneburg, som började sin regeringstid 1581, var jesuiterna ytterst hängiven, och för att visa denna sin trohet utrotade han först protestanterna, så judarna och sist häxorna. Mellan 1587 och 1593 lät han bränna 368 häxor från 22 städer, och i två av dem fanns det bara en enda kvinna kvar i varje. Offren för dessa härjningar var dock mycket sällan medlemmar av någon egentlig häxkult, ty sådana har från tiden mellan den gamla fruktbarhetskulten och 1900-talet varit utomordentligt sällsynta.

För 30 år sedan var det bara några få excentriker som påstod sig utöva den traditionella häxverksamheten. I dag återfinns medlemmar av de hastigt växande häxkulterna överallt i häxornas högborgar, England och USA, men också i de flesta andra länder i västvärlden. Vissa av dessa personer uppger ibland att de kan spåra häxförfäder 400-500 år tillbaka i tiden, men trots detta är det knappast troligt att våra dagars häxeri går mycket längre tillbaka än till utgivandet av Margaret Murrays The Witchcult in Western Europe, 1921. Dr. Murrays teser var:

1. Att senmedeltidens och renässansens häxprocesser inte bara var intellektuella avvikelser utan resultatet av en konflikt mellan kristendomen och en organiserad kontrareligion.

2. Att denna kontrareligion av häxeri kunde spåras tillbaka till de förklassiska kulterna där gudar, som hade inkarnerat sig i människokroppar, dräptes rituellt för att garantera det goda i sina anhängare och fruktbarheten i deras kroppar.

3. Att gudadyrkan ursprungligen bara var en tillbedjan av gudinnan Moder Jord men att hon så småningom kopplades ihop med och senare delvis ställdes i skuggan av en gud som representerade manliga principer. Denna manliga fruktbarhetsgud var en behornad gud eftersom hornbärande djur, speciellt bockar, alltid varit en symbol för fruktbarhet.

4. Att häxkulten så sent som på 1600-talet hade utvecklat sin egen hierarki, sina egna högtider, sina egna heliga platser och sin egen besynnerliga struktur, där häxorna organiserades i grupper på vanligen 13 medlemmar.

5. Att vissa av Englands kungar hade varit framstående medlemmar av kulten, och minst en av dem, William Rufus, hade varit en inkarnerad gudom, som var villig att dö i enlighet med sin tro. Han dödades under en jakt år 1100 av en förflugen pil.

De flesta av vår tids forskare betraktar Murrays teorier som både historiskt och antropologiskt ohållbara. Inte desto mindre har de haft, och har fortfarande, ett anmärkningsvärt inflytande på ockultisterna. 

Gerald Gardner 

Trots att vår tids häxkult, som moderna häxor i engelsktalande länder kallar wicca (slang för witchcraft), troligen inleddes på 1920-talet har det påståtts att denna tidpunkt är 30 år för tidig, och att häxeriet har sin upprinnelse i de sexuella och ockulta fantasierna hos engelsmannen Gerald Gardner. Detta är säkerligen en överdrift men det råder inget tvivel om att Gardner var den som bar huvudansvaret för kultens otroliga tillväxt. Gardner, som sysslade med spiritism och antropologi, var besatt av både en bisarr sexuell smak och en benägenhet för det ockulta. Han måste ha sett hur smart det var att kombinera dessa tendenser i en ny "gardnersk" häxkult, som skulle innefatta ritualer med nudism, masochism och parningar. Francis King berättar i sin Ritual Magic In England, att Gardner själv var både sadomasochist, exhibitionist och voyeur.

Tillsammans med den ryktbare Aleister Crowley skapade han en hednisk kult, som en tid bara utövades av Gardner själv och några få av hans närmaste bekanta. 1954 gav han emellertid ut boken Witchcraft Today, som efterliknar Murrays grundidéer och i vilken han hävdar att häxgrupperna fortfarande existerade och att han stod i förbindelse med dem. Strax efter publiceringen fick han en ström av brev från människor som ville bli invigda, och många av dem upptogs i kulten. Dessa nya häxor invigde i sin tur andra, och under loppet av några få år fanns det häxgrupper i alla Englands större städer.

Ritualerna och häxceremonierna var konstruerade av Aleister Crowley och finns beskrivna i The Book Of Shadows. Detta verk är fortfarande den grundläggande handboken i nästan alla kultgrupper. Den är en underlig blandning av element dels från Crowleys egen Thelema-religion, dels från gnostiska traditioner. 

Häxornas invigningsritualer 

Det finns tre grader på ranglistan. De är i stigande ordning: 1. Präst och häxa för den stora gudinnan. 2. häxdrottning eller (för män) magus. 3. Översteprästinna eller överstepräst.

Vid invigningen till det första stadiet leds aspiranten naken, med bindel för ögonen och med händerna bakbundna in i den magiska cirkeln. Efter det att gruppens ledare har mumlat diverse ockulta ord mottar den blivande medlemmen "den femfaldiga kyssen" (på fötter, knän, kön, bröst och läppar) och 40 piskrapp, varpå han eller hon får svära en ed: "I de allsmäktiges närvaro svär jag högtidligt och av egen fri vilja att jag alltid skall hemlighålla konstens hemligheter utom inför en lämplig person och vederbörligen förberedd med en cirkel som denna. Och jag skall aldrig neka en sådan person konstens hemligheter, om en av konstens bröder eller systrar står som garant för honom eller henne. Allt detta svär jag vid mitt hopp om det framtida livet, och må mina magiska vapen vända sig mot mig om jag bryter denna min högtidliga ed."


Man kan lugnt säga att ingen ed har brutits så ofta som denna, ty "konstens hemligheter" har inte bara beskrivits i böcker utan också åtskilliga gånger visats i TV och rapporterats genom pressen. Efter edsavläggelsen överräcks olika redskap till kandidaten, och han informeras om hur de ska användas. Han tar t ex emot en athame, en svartskaftad kniv, varmed han kan "forma alla magiska cirklar, dominera, slavbinda och straffa alla upproriska andar och demoner och komma i förbindelse med änglar och goda andar".


Före nästa stadium tillfrågas aspiranten om han eller hon är villig att "lida och bli renad för att lära", och om vederbörande svarar "ja", får han/hon 40 slag av piskan. Därpå förklarar gruppens ledare att "inom wicca måste du alltid ge så som du tar emot, men trefalt", varpå kandidaten får befallning att tilldela förrättaren 120 piskrapp. Därefter uppläses Legenden om den Stora gudinnan eller uppförs som ett mysteriespel. Mot slutet förs aspiranten runt i cirkeln, och det förkunnas att en ny magus eller häxdrottning har invigts.


Det tredje stadiet koncentreras kring ett sexuellt umgänge i cirkeln mellan kandidaten och förrättaren. Ceremonin är av intresse endast för voyeurer, och i många grupper utförs den bara i symbolisk form. Härunder doppas den magiska kniven, athamen, högtidligt i en bägare med vin, och de omkringstående informeras om att "som kvinnan är för mannen, så är bägaren för athamen".

 
En Garderninsk adept invigs

Artikeln fortsätter här i sin helhet...

 

 "Giftig ostbricka"Jag fann en ny stark spännande ost, Svarta änkan (119/kg). Jag gillar de danska ostarna Gamle Ole och Svarta Sara och grönmögelstar, ja även Brie ost.

Ostkompaniets ord om osten  Svarta Änkan 35%
GRAN RESERVA SVARTA ÄNKAN 35% en ytterst vällagrad ost med sting. Ostkompaniets nya stolthet och en garanterad smakupplevelse.
 
Jag hörde du funderade på att var sugen på att bjuda n mig på ostbricke party?
 

Jag var faktisk nära på att komma hem med en black widow efter att blivit erbjuden att köpa en för 200:- på en tropikmässa. Men hur kul är det att ha en liten spindel i en burk som äter andra insekter? Jag har ju ett vilt par av korsspindlar på min balkong.
Läs mitt blogginlägg när de fann änskor på en kobbe under Öresundsbron.

Verklighetens spindel, Svarta änkan

Svart änka (Latrodectus mactans) är en spindel som är känd för sin giftighet. Den viktigaste komponenten i giftet kallas latrotoxin. Dess giftighet är dock överdriven; bettet är mycket smärtsamt men vanligtvis inte dödligt för en frisk människa, då mängden gift från ett bett är ytterst liten. Att en människa blir biten av en svart änka är ovanligt och dödsfall av ett sådant bett är mycket sällsynt. 
 


Nanne Grönvalls "Svarta Änkan"


Tarotkortet för vecka 39

 
 
 
Tarotkortet för vecka 39, 15 september till 21 september är åtta i stavar
Ledord
Snabbhet
 
Grundtolkning:
Det här kortet visar på händelser som sätts igång, omgivningens reaktioner och svar. Vad som kommer till en utifrån. Beslut och meddelanden. Händelser som tar fart.
 
Du är otålig, något viktigt är på väg att hända. Kortet står oftast för förväntningar.

Kortet kan också stå för en resa, nya vänner och nya erfarenheter. Det som sker sker snabbt och till din fördel.

Ibland kan kortet står för en beundrare eller en snabb kärleksaffär. Spänningen finns i luften.

Ibland står kortet för chatt, meddelande via Internet eller ekonomiska transaktioner via internet.

Stavar står för handling, energi, entusiasm och förmågan att uppnå sina mål. Åttor står för nya perspektiv samt resultatet av sina ansträngningar.

Allmän betydelse - Kortet symboliserar aktivitet och fart, kombinerat med stort hopp eftersom ett lyckligt slut närmar sig. Kortet står även för kommunikation, meddelanden över avstånd, snabbhet, snabba beslut och handlingar.

Jobb - Kommunikation över avstånd är viktiga i ditt jobb. Mycket händer i snabb takt. Du får viktiga telefonsamtal eller brev.

Kärlek - Du och din partner kommunicerar mycket tillsammans, kanske över nätet eller telefon. Åtta i stavar kan också stå för en resa eller nya vänner eller för en snabb och passionerad affär om du är singel.

Ekonomi - Dina ekomoniska problem kan lösas, men du måste handla nu.


Erotisk antydan:
Pröva att hetsa varandra med ord och tal. Beröm din partners kön, berätta ingående vad du vill göra med din vän. Håll disciplinen så länge ni kan utan att röra vid varandra. Utöva telefonsex när ni är ifrån varandra.
 
Relaterad facebooksida
Grynings-zonen
    
Beställ ditt horoskop i webbshopen… 
 
Se tidigare tarotkort dragningar och läs mer om detta projektet här...

 
 
 


Veteranernas dag

 


Idag 11/11 är det krigsveteranernas dag, dagen markerar även det officiella slutet på 1:a världkriget 1918. Jag  uppmärksammar och hedrar dem som kämpat eller kämpar för sin frihet och rättvisa eller sitt land med detta inlägget.
Frihetskämpar världen över.
  


För dig som har humorn kvar.


Wattie och The Exploiteds version av låten "Dogs of war".

 


Jag och sgt Hagborg som bataljonnssjukvårdare. Han tar bara igen sig lite efter ha fått ett köttsår.

 

Tarotkortet för vecka 38

 
 
 Tarotkortet för vecka 38, 8 september till 14 september är Stjärnan atu XVII
 
Grundtolkning:
Det här kortet visar på visioner, drömmar som blir uppfyllda. Att man vågar drömma och planera framåt. Inspiration. Andligt utvecklande och medvetande.
Öppen, sexuellt social, positiv till nya tekniker och nya kontakter. Har en inre övertygelse och en vilja att utforska allt som kan vara sexuellt utvecklande även på en själslig nivå inte enbart fysiskt. Trivs med sin kropp och är i kontakt med sina erogena zoner, och vet hur de ska utnyttjas för att uppnå den "häftigaste" extasen. Även lyhörd för sin partners erogena zoner. Öppen för astrala erotiska upplevelser.
 
Stjärnan dyker oftast upp efter en tid av ledsamhet och sorg, som ett tecken på att hoppet och inspirationen infinner sig i ditt liv åter igen. Man börjar så småningom hitta något meningsfullt i livet eller i det man göra, något som leder till att man är på väg till en normal tillvaro igen. Kortet står även upp för att man vågar önska sig saker nu och att man börjar se ljuset i slutet på tunneln.
 
 
Stjärnan missuppfattas oftast som ett tecken på att allt blir bra igen, men en del tolkare inser dock att stjärnan endast är ett tecken på att frågeställaren nu mår bättre, har hittat ny inspiration och nytt hopp. För att saker och ting skall bli riktigt bra igen, behöver man även göra något och kämpa. Hälften av insikterna och drömmarna som nu dyker upp kan vara rena illusioner. 

Allmän betydelse - Kortet symboliserar förlust och övergivenhet såväl som stöld och att vara underpreviligierad. Kortet står även för hopp och för en möjlig lovande framtid.

Jobb - Efter en tid av besvikelse på jobbet, kommer en ljusning. Om du är arbetslös kommer snart ett tillfälle för dig som du väntat på länge att få drömjobbet. Det betyder dock inte att jobbet är ditt, utan att chansen är ganska stor att du får det.


Ekonomi - Ekonomin kan bli bättre, men det räcker inte bara att önska sig saker. Det är dags att handla nu, medan du fortfarande känner dig positiv och inspirerad.

Kabbalistiskt:
Binah (Förståelse) är motsatsen till Chokhmah, kvinnligt och passivt. Medan Chokhmah är Guds visdom är Binah hans förståelse och intelligens. Binah ligger bakom allt som är möjligt i motsats till vad som gäller för tillfället, stabilt i motsats till föränderligt. Det är Binah som kabbalisterna tillägnar det ursprungliga
neshamah, den heliga själen, den gudomliga gnistan hos alla mänskliga varelser, det sanna Jaget i varje människas inre djup.
Mellan de tre första sefirot och resten är steget långt, en avgrund som skiljer det oändliga från det ändliga och det gudomliga medvetandet från det vanliga mänskliga medvetandet, men det är en avgrund som det går att ta sig över.

Kliffotiskt:
Satariel (Den Fördolde). Detta är de mörka mysteriernas kliffa. Den representerar absurditeter och surrealism. Här är inget vad det ser ut att vara och allt döljs i en dimma av mystik. Satariel styrs av Lucifuge.

Astrologiskt:
XVII Stjärnan symboliseras av Vattumannens tecken: Här finns alla visionerna, nuet och kroppen har inte så stor betydelse, utan all energi tillsammans vad det nu kan bli av den ! Här finns inga begränsningar eller fasta principer. Här ska glädjas och leva nu men gärna forska i det som finns runt omkring allt efter vägen.
 

Erotisk antydan:
Detta visar på en som har erfarenheter inom de flesta områden inom sexualiteten, inklusive fetischm, s/m etc. En som har gjort det mesta, en perfekt lärare. Nya drömmar, nya mål, nytt hopp infinner dig på kärleksområdet. Du börjar se riktigt bra ut och även dina relationer verkar bli allt bättre.
 
Relaterad facebooksida
Grynings-zonen
    
Beställ ditt horoskop i webbshopen… 
 
Se tidigare tarotkort dragningar och läs mer om detta projektet här...

 
 
 


Häxring och min lilla häxa


Denna "häxringen" fann jag ikväll 50 meter för om en en skeppssättning från järnåldern. Jag såg den när jag skulle hämta min bästa tjejkompis vid tåget. Hon undrade vad jag sysslade med när jag fotade.

Folktro om häxringar
Häxringarna kan också kallas älvringar, för det sägs att älvorna dansat så flitigt där att det bildats en ring. 
Att man förr ansåg dessa ringar som magiska på olika sätt och vis låter väl ganska logiskt. 
Håll utkik när du hittar en älvring…kanske dansar älvorna där än?
Men du! Gör absolut inte dina behov i en den! Då kommer älvorna straffa dig med sjukdom.
 


Skeppssättningen
 
Läs mer om häxringar och skeppssättningar på facebook sidan Skymnings-zonen,


Ha en fin helg och...

 

Fy dig korsspindeln. Du får inte klänga i kattnätet.
 

Chelesy och skalman hälsar att vi just nu kl. 16:00, lördag  har 31 grader varmt. 
 

Okänd, klotterartistPirates of Öresund
 
 
Må Alah vara med dig och ge dig inre frid :-)
 


Extra ordinära medvetanden

Parnormala upplevelser  och extra ordinära medvetanden 
 
Jag läste en intressant artikel om författaren och äventyrsledaren Maria Coffey. Hon hade intervjuat en del extremsportare och andra "adrenelin-junkis" och blev så inspirerad så denna artikeln kom till.
 Hon har fått många extremsportare att lätta på sina hjärtan om upplevelser som under sitt utövande öppnat upp deras sinnen. Några exempel är fallskärmshoppare och klättrare som haft prekognitiva drömmar om sina egna dödsögonblick, telepatisk kommunikation bland bergsbestigare, skidåkare med nära döden- och utanför kroppen-upplevelser och också varningar från “andra sidan”.
 
 
Maria Coffey

Coffey hade i tjugoårsålden själv en upplevelse av att snudda vid döden då hon i princip drunknade men i sista stund blev återupplivad – en upplevelse som etsat sig kvar i minnet som en av hennes livs mest avgörande. Hon beskriver ett tillstånd av att vara hyper-medveten med en helt förändrad tidskänsla. Genom att kämpa för livet fann hon tidigare oanade krafter och upplevelsen fick henne att vidga vyerna när det gäller frågan vad vi är djupast sett, inklusive de paranormala aspekterna som hon utforskar i sin bok.
 
Hon menar att dessa sportutövare kommer i kontakt med aspekter av sig själva som alla har men som är vilande i de flesta av oss eftersom vi inte har behov av dem i den moderna världen. “Våra förfäder levde i en värld som var mycket farlig och osäker och de var extremt sårbara hela tiden”, säger hon. Det är detta tillstånd som många av de extrema äventyrarna kommer i kontakt med. De försätter sig frivilligt i mycket sårbara situationer i naturen. Varje sinne måste vara på högsta alert för att de ska överleva och de lever verkligen i nuet, något som är en stor del av den känsla av frid och tillfredsställelse som ofta infinner sig, ibland uttryckt som att nå en slags samhörighet med universum eller vad man nu kallar sin personliga gud. Intressant nog anser många människor att dessa upplevelser är bland de djupaste och viktigaste de haft i sina liv. Ett stort flertal av de intervjuade uttryckte att ingen tidigare hade frågat om detta, trots att det är den viktigaste anledningen till att de ger sig in i sitt utövande. Det var som om hon gav dem tillåtelse att börja tala om den andliga aspekten av vad de gör.

De flesta som sysslar med "extremsport" gör det oftast ute i det vilda. På glacieärer, glidseglande ner från höga klippor, skiboardnde ner för branta snötäckta klippor.
För att överleva måste de finslipa sina sinnen och bli intonade till och kunna avläsa sin omgivning. Det är en stor del av deras skicklighet. Bergsklättraren måste kunna stå på en snödriva på en sluttning och känna in vad snön skulle kunna ta sig för, t ex starta en lavin. Soloseglaren måste kunna avläsa vinden och vågorna omkring sig.

Våra förfäder betygade sin vördnad för naturkrafterna och när man pratar med dagens äventyrare inser man att en del av dem på ett sätt gör detsamma. Himalaya-bestigare utför ofta sk pujas, då de visar vördnad för en gud, ande eller annan aspekt av det andliga genom invokation, bön, sång och ritual innan de ger sig av på sina klättringar. Surfare hänvisar ofta till Moder Ocean – på Hawaii är det vanligt att lägga en blomstergirlang på vattnet innan man ger sig iväg på surftävlingar. Det är ett par exempel på erkännande av och djup respekt för vårt djupa samband med naturen.
 
 
I dagens städer är det nästtan omöjlig att upprätthålla den skärpa uppmärksamhetsform som hon beskriver det i sin bok om extremsport. Människan är egentligen så avtrubbade i civiliserade strukterade städer så de inte kan hitta sin inre "extra ordinära kärna". Jag brukar säga/skriva till folk och säga om vikten av att vistas i naturen ibland eller om det går köp en stuga i vildmarken. Detta är ett tps om man inte känner behov av adrenalinkicken av att tex. hoppa fallskäm eller dyligt.

”Jag tror att vi alla finner vårt eget sätt att komma i kontakt med den inre fridfullheteten och känslan av samhörighet med universum”, säger Coffey. ”För en del människor är det i en kyrka, för andra är det genom regelbunden meditation, jogga, måla tavlor, gå upp i ringen i en MMA match eller skriva.
 
 Från de hon intervjuade inför denna boken säger Maria. ” Den andliga lärdom vi alla kan ta med oss från dessa extrema sportutövare, menar hon, är att stilla sinnet och vara helt fokuserade på sambandet med omgivningen, att vara ett med världen. Och det är något vi kan göra i våra dagliga liv även om vi inte håller på med extrema sporter. Vi kan på djupet känna hur vi är intimt länkade till den här planeten och till naturen. Att i vår teknologiska, hektiska tid stanna upp då och då och uppskatta små detaljer som finns runt omkring oss hela tiden kan ge den största glädjen!” 
 
Jag som tränar martial art i den Småländska skogen. Fångad på bild av Ylva Trollstierna till mitt gratis kompendium "Streetsmart-the last line of defence".Kan laddas ner här...
http://gurudas.se/gpdf/martialart.PDF och tackar mig kan du göra här för jag var så mån om dig ;-) 
http://gurudas.blogg.se/2014/september/extremsport-och-paranormala-upplevelser.html#comment
"Slow motion perception"

Jag personligen som bloggar har upplevte något som kallas "Slow motion perception" två gånger i mitt liv, en gång under en bilolycka och en gång då en snubbe misshandlade min lillebror. Slow motion perception upplevs som att allting rör sig som i slowmotion. Jag läste en itressant artikel om fenomenet i ett gammalt nummer av Fighter mag om fenomenet. Detta är något som sker inom hjärnan på de som upplever extrem stress som vid tex. bilolyckor, rån etc. Det är inget som kan jämföras med någon form av en "släng" av AdHd.
Vid "Slow motion perception" arbetar hjärnan super snabbt och så den upplever att allt går 100 ggr. långsammare än i verkligheten. Om du tex. skulle bli överfallen och du kommer in i "Slow motion perception" i det tillståndet så klarar du i regel i lätthet av din antagonist.
 

Enligt Steve Taylor, docent i psykologi vid Leeds Metropolitan University och författare till Making Time säger...

 Tll exempel, under höga stress situationer, till exempel en olycka, får hjärnan enorma mängder data till att processa som förändrar hjärnans uppfattning av tiden. Detta tros vara en evolutionär mekanism som anpassas av hjärnan för att minska dödsfall i svåra situationer. Därför under en olycka kan en person kan reagera snabbt och fatta rätt beslut på kort tid pga av att den personliga uppfattningen av verkligheten är  långsam.

Det finns faktiskt inte så mycket dokumenterad forskning i ämnet.

Det skulle vara intressant att höra om du har någon speciell upplevelse du kan delge.

Källor:
Maria Coffey hemsida:
http://www.superconsciousness.com/topics/environment/extreme-athletes-and-paranormal 
www.hiddenplaces.net

Vattumannen
http://www.vattumannen.se/
 
Relaterat blogginlägg:
Sinnesnärvaro- mindfullness
http://gurudas.blogg.se/2014/april/sinnesnarvaro-mindfullness.html


Never mind the bollocks?

 
 
Hälsa

Det avslöjar testiklarna om männens hälsa enligt nya rön

Det talas ofta om hur viktigt det är för kvinnor att klämma och känna på brösten för att söka efter knölar och andra förändringar i brösten. När man talar om mannens kön är det oftast penisen som blir mittpunkten, men egentligen finns det så mycket mer.
Testiklarna är till exempel oerhört viktiga för mäns hälsa. De måste ha något lägre temperatur än kroppstemperaturen, eftersom att det är där spermierna skapas och de är delvis ansvariga för att det produceras fler liv.
Men storleken kan också avslöja hur det står till med hälsan, skriver Medical daily.

Större testiklar betyder mer hjärtproblem
Män med större testiklar kan vara mer benägna att utveckla hjärtsjukdomar, det visar en studie från 2013 där 2 800 män deltog. Efter att ha följt upp männen som deltog sju år senare, fann forskarna att de med större testiklar hade en högre risk att utveckla hjärtsjukdomar.
Dessa män var också mer benägna att dricka mer alkohol och ha högt blodtryck. Detta i kombination med stress som troligen kom från att de var sexuellt dysfunktionella gjorde att risken för hjärtproblem också ökade.


Mindre testiklar, dålig sömn
En studie från forskare vid ett danskt universitet hittade ett intressant samband mellan en mans sömnkvalitet och hans testikelstorlek. De tillfrågade nästan 1 000 män om deras sömnscheman, sömnstörningar och sömnvanor, och sedan testade deras testikelstorlek och spermier. De upptäckte att de män som rapporterade sömnlöshet, stannade uppe sent, eller sov inkonsekvent 29 procent lägre spermieantal. Deras testiklar var också 1,6 procent mer deformerade och samtidigt mindre i storlek.
Det är uppenbart att mindre testiklar inte orsakar mindre sömn, men studien visar att en person med mindre testiklar kanske inte får all den sömn de behöver. Forskarna noterade också att människor som hade dålig sömn också levde mer ohälsosamt med fet mat, alkohol och rökning. Så mindre testiklar kan faktiskt betyda att en person är ohälsosam även på andra sätt.


Mindre testiklar bättre pappor?
Det är en aning långsökt, men pappor som är närvarande med sina barn, verkar var dem med mindre testiklar. I en studie från Emory University intervjuade man 70 pappor som hade 1-2 år gamla barn. Man intervjuade både mamman och pappan om vilket engagemang han hade i barnuppfostran, bland annat hur ofta de bytte blöjor, badade barnet, eller tog dem till läkaren när de var sjuka. De mätte även fädernas testosteronnivåer.
Detta kan vara en sträcka, men pappor som håller sig omkring för sina barn verkar vara de med mindre testiklar. En studie från Emory University intervjuat 70 pappor med 1 eller 2 år gamla barn. Både far och mor intervjuades om pappor engagemang i barnuppfostran, bland annat hur ofta de bytte blöjor, badade barnet, eller tog dem till doktorn när de var sjuka. De mätte även fädernas testosteronnivåer.
Resultaten forskarna fick fram visade att de pappor som var mer involverade i barnens liv hade lägre testosteronnivåer och därför mindre testiklar.
- Vi antog att storleken på testiklarna hade betydelse för egagerade papporna var, säger läkaren James Rilling.
- Men det kan också vara så att när männen blir mer involverade i barnets välmående då krymper testiklarna per automatik. Miljöpåverkan kan ändra biologin. Vi vet till exempel att testosteronnivåerna går ner när män engagera sig som fäder, avslutar han.
Det innebär alltså att män som är mer "vårdande" har en chans att få en bättre relation till sina barn - vilket i sin tur ger dem bättre psykisk hälsa.

Avslutningsvis är det viktigt att hålla koll på sina testiklar om man är man.
Det kanske viktigaste är att hålla koll så att man inte utvecklar testikelcancer.

Det är enkelt att göra ett självtest.

1. Undersök dig själv efter ett varmt bad eller en varm dusch. Det gör att huden runtomkring slappnar av och gör det lättare att upptäcka om det finns någon avvikelse.

2. Använd båda händerna när du undersöker.
Placera pekfingret och långfingret på undersidan av testikeln och tummarna på toppen. Rulla testikeln mellan tummen och fingrarna. (Det är normalt att testiklarna vara olika i storlek.)

3. När du känner testikeln, kanske du märker en sladd-liknande struktur på toppen och på baksidan av testikeln. Denna struktur kallas bitestikeln. Den lagrar och transporterar spermier. Blanda inte ihop det med en klump.

4. Känn efter eventuella klumpar. Klumparna kan vara i ärt-storlek eller större och är ofta smärtfria. Om du upptäcker en knöl, kontakta din läkare.

Det avslöjar testiklarna om männens hälsa enligt nya rön

Det talas ofta om hur viktigt det är för kvinnor att klämma och känne på brösten för att känna efter knölar och andra förändringar i brösten.När man talar om mannens kön är det oftast penisen som blir mittpunkten, men egentligen finns det så mycket mer.
Testiklarna är till exempel oerhört viktiga för mäns hälsa. De måste ha något lägre temperatur än kroppstemperaturen, eftersom att det är där spermierna skapas och de är delvis ansvariga för att det produceras fler liv.
Men storleken kan också avslöja hur det står till med hälsan, skriver Medical daily.
 
Större testiklar betyder mer hjärtproblem
Män med större testiklar kan vara mer benägna att utveckla hjärtsjukdomar, det visar en studie från 2013 där 2 800 män deltog. Efter att ha följt upp männen som deltog sju år senare, fann forskarna att de med större testiklar hade en högre risk att utveckla hjärtsjukdomar.
Dessa män var också mer benägna att dricka mer alkohol och ha högt blodtryck. Detta i kombination med stress som troligen kom från att de var sexuellt dysfunktionella gjorde att risken för hjärtproblem också ökade.


Mindre testiklar, dålig sömn
En studie från forskare vid ett danskt universitet hittade ett intressant samband mellan en mans sömnkvalitet och hans testikelstorlek. De tillfrågade nästan 1 000 män om deras sömnscheman, sömnstörningar och sömnvanor, och sedan testade deras testikelstorlek och spermier. De upptäckte att de män som rapporterade sömnlöshet, stannade uppe sent, eller sov inkonsekvent 29 procent lägre spermieantal. Deras testiklar var också 1,6 procent mer deformerade och samtidigt mindre i storlek.
Det är uppenbart att mindre testiklar inte orsakar mindre sömn, men studien visar att en person med mindre testiklar kanske inte får all den sömn de behöver. Forskarna noterade också att människor som hade dålig sömn också levde mer ohälsosamt med fet mat, alkohol och rökning. Så mindre testiklar kan faktiskt betyda att en person är ohälsosam även på andra sätt.


Mindre testiklar bättre pappor?
Det är en aning långsökt, men pappor som är närvarande med sina barn, verkar var dem med mindre testiklar. I en studie från Emory University intervjuade man 70 pappor som hade 1-2 år gamla barn. Man intervjuade både mamman och pappan om vilket engagemang han hade i barnuppfostran, bland annat hur ofta de bytte blöjor, badade barnet, eller tog dem till läkaren när de var sjuka. De mätte även fädernas testosteronnivåer.
Detta kan vara en sträcka, men pappor som håller sig omkring för sina barn verkar vara de med mindre testiklar. En studie från Emory University intervjuat 70 pappor med 1 eller 2 år gamla barn. Både far och mor intervjuades om pappor engagemang i barnuppfostran, bland annat hur ofta de bytte blöjor, badade barnet, eller tog dem till doktorn när de var sjuka. De mätte även fädernas testosteronnivåer.
Resultaten forskarna fick fram visade att de pappor som var mer involverade i barnens liv hade lägre testosteronnivåer och därför mindre testiklar.
- Vi antog att storleken på testiklarna hade betydelse för egagerade papporna var, säger läkaren James Rilling.
- Men det kan också vara så att när männen blir mer involverade i barnets välmående då krymper testiklarna per automatik. Miljöpåverkan kan ändra biologin. Vi vet till exempel att testosteronnivåerna går ner när män engagera sig som fäder, avslutar han.
Det innebär alltså att män som är mer "vårdande" har en chans att få en bättre relation till sina barn - vilket i sin tur ger dem bättre psykisk hälsa.

Avslutningsvis är det viktigt att hålla koll på sina testiklar om man är man.
Det kanske viktigaste är att hålla koll så att man inte utvecklar testikelcancer.
 
 
 
 
 

Det är enkelt att göra ett självtest.

1. Undersök dig själv efter ett varmt bad eller en varm dusch. Det gör att huden runtomkring slappnar av och gör det lättare att upptäcka om det finns någon avvikelse.

2. Använd båda händerna när du undersöker.
Placera pekfingret och långfingret på undersidan av testikeln och tummarna på toppen. Rulla testikeln mellan tummen och fingrarna. (Det är normalt att testiklarna vara olika i storlek.)

3. När du känner testikeln, kanske du märker en sladd-liknande struktur på toppen och på baksidan av testikeln. Denna struktur kallas bitestikeln. Den lagrar och transporterar spermier. Blanda inte ihop det med en klump.

4. Känn efter eventuella klumpar. Klumparna kan vara i ärt-storlek eller större och är ofta smärtfria. Om du upptäcker en knöl, kontakta din läkare.

5. Känn även om en testikel är mer öm än den andra när du klämmer på den. Kanske kan den kännas som den är "död", det kan tyda på testikel leukemi. Kontakta läkare.

6. Även om testiklarna oftast är i olika storlek bör de hålla den storlek de alltid haft. Om du märker en förändring i storleken på dina testiklar, kontakta din läkare.


Beware?


Är du en liten spökromantiker som jag som ser gastar mitt på ljusa dagen? Visst ser det ut som ett riktigt spöklikt ställe och man förväntar sig att finna Vlad Tepes aka Dracula innanför portarna.
 
 
Men nej, det är Serbisk ortodoxa kyrkan i Helsingborg.

Här finner de de verkliga spölika ställena i hela Sverige från A till Ö....
http://gurudas.blogg.se/2010/november/en-svensk-spokguide.html
 
Kanske ett tips vart du kan fira  en  skrämmande Halloween som snart infaller. Halloween infaller Fredag den 31 oktober 2014.

Relaterad facebook sida...
Skymnings-zonen
https://www.facebook.com/pages/Skymnings-zonen/161776277254326
 


Up and shine my sunshine

 
Vackert och lite mystiskt himlafenomen förra senhösten.


Gryning över staden Helsingborg


Vulcano grillen eller herrens vägar äro...

Min lokala vulcano, även kallad kamelpuckeln.
 
 
Lite bättre vy till mina bloggfans.  Läs dess historia, till dig som trodde Skåne (eller världen) var platt som en pannkaka,
 
 
 Kycklinglår med vitlöksbaugetter. 25 spänn på Netto.Strax innan jag pallade klättra upp för att grilla dem. Dagens mat-tips.

Manel, jag spar ett lår till dig också :-)
 
 
Herrens vägar äro outgrundliga.

Ps.

Besök gärna min seriösa kockskola...


Knalltransport

 
Vi har nåtts av "ryssvärmen" så mina sköldisar fick åka tillbaka till balkongdammen för att kunna sola litta igen :-)
 
 


Höst inflyttning

 
Nu fick skölpaddorna och balkongväxterna komma in för vinterförvaring och ett viviarium fyllt med läckra guppies samtidigt som det är dags för mig att söka nya jaktmarker igen. Mitt vik gick ut idag.


BONDEPRAKTIKAN-SEPTEMBER MÅNAD

 September, Höstmånad, hafwer 30 dagar.

Dagen är 12 timmar och 40 minuter lång.Och Solen löper uti Wigten, och är deruti ifrån den 14 dag Septembris intill den 14 Oktobris.

Höstmånad säger: 

Nu skall bonden sitt korn uttröska, Och fiskaren fångar sillen den färska, Swinefläsk jag gerna äta må, Desslikes föremjölk och getemjölk också. 

I höstmånan är godt åderlåtande, och då skall man bruka fåremjölk och getemjölk, hwilket är en besynnerlig god läkedom. Wakta dig för warmt bad. Man må ock bruka örter och frukt, det är icke skadligt. I Wigten är godt att wandra, skära hår af, göra bröllop, att föra sig i nya kläder och så och plantera. 

Ett barn, som är födt under Wigten, det blifwer en sannfärdig menniska utan falskhet, och blifwer dock underlig, får en tjock näsa, stora ögonbryner och stora skuldror, han blifwer ock snart glömsker, samt snart wred. Han hafwer ock gerna ett ärr uti sitt ansigte eller på sin hand, hans ansigtes färga hon är litet rödaktig. Wigten är honom ett gladt och lyckosamt tecken. Uti Skorpionen hafwer han lycka att köpa och sälja, han skall wandra mång land igenom, och skall dö uti sitt fädernesland, och öfwerlefwer sin fader, han hafwer litet godt af sina barn. Uti Fisken lider han stor sjukdom. Uti Wäduren skall han få sig en hustru, han får ock stor kärlek till qwinnfolk men de litet till honom. Uti Oxen är hans dödstid. Uti Twillingarne hafwer han lycka till att wandra. Uti Krabban får han passlig rikedom, om han står derefter; hans största lyckos tid skall wara när som han hafwer lewat sin halfwa ålder ut. Uti Lejonet blifwer han ganska rik. I Jungfrun hafwer han ångest och motgång. Och om han lefwer i 44 år, så lefwer han till 75 år. Och hafwer lycka uti allehanda färger utan i swart.

 

Texten är hämtad från 1875 års Bondepraktika.
 
 

HÖSTDAGSJÄMNINGEN 

Höstdagjämningen infaller den 23 september när solen färdas över ekvatorn på sin resa söderut. Dag och natt är lika långa, därför är det en av de balanserande dagarna, den andra balanserande dagen är vårdagjämningen som infaller sex månader senare. I årsberättelsen besegras ljusguden av sin tvilling och sitt alter ego, mörkrets gud, men den andra skördens frukter är redan insamlade. Skördemåltiderna är i sig själva magiska ritualer som ska se till att bordet aldrig står tomt under de följande månaderna. 

Hösthalvåret är fattigt på helger. Sedan gammalt var dock mickelsmäss den 29 sep även en kyrklig högtidsdag. För allmogen var den en viktig dag. All skörd borde då vara inbärgad och betesgången avslutad. Mikaelidagen var också från 1819 laga flyttningsdag för tjänstefolket, vars frivecka då tog sin början, ofta firad med en sammanskottsbal. 

Den enklaste seden utför du på aftonen före höstdagjämningen eller på Mikaeliafton, vilket du vill. Seden går ut på att du sprider ut frön till de vilda fåglarna så att de bringar dig lycka över vintern.

 


Tarotkortet för vecka 37

 
  
 Tarotkortet för vecka 37, 1 september till 7 september är Sex i svärd
 
Ledord:
Vetenskap
 
 Grundtolkning:
Det här kortet visar på frihet och en inre harmoni. Det kan även visa på en resa, som både eller kan vara mental eller fysisk. En lättnad, en inre frihet. Man har nått de mål man har satt upp och kan släppa funderingar och ansvar.
Resor över havet, en viktig resa eller en metaforisk resa över problemens hav. Vetenskap. Intellektuell lösning.
Dina framsteg är små men säkra. Allt kommer att bli bättre, men det tar tid. Vänta dig en sen lösning. 

Svärd står för tankar och idéer, kommunikation, skvaller, sjukdom och problem. Sexor står för tillrättaläggande.

Allmän betydelse - Kortet står för resor på vatten, en angenäm semesterresa eller en budbärare.

Jobb - Tiden går och det är inte så mycket som händer. Allt står inte stilla och du rör dig sakta men säkert mot lugnare vatten.

Ekonomi - Din ekonomi blir bättre, men inte mycket bättre. Om du söker en lösning på ett ekonomiskt problem, vänta dig en sen lösning.

Erotisk antydan:
Luta dig tillbaka och njut av din partner. Ett kort som visar på hur du njuter av din sexuella nostalgi i det förflutna, med ett leende på läpparna. Efter en tid av problem, väntar du helt enkelt på bättre tider. Det ger dig tid att tänka över ganska mycket.
 
Relaterad facebooksida
Grynings-zonen
    
Beställ ditt horoskop i webbshopen… 
 
Se tidigare tarotkort dragningar och läs mer om detta projektet här...

 
 


Boot camp & sexism :-)

 
Tio månader i boot camp. "Sweden for ever".
 
 
Sååå, du gillar inte svarta? Eller...

 
Eller randiga? 
 

Nja, inte riktigt den formen av randiga. Min slickepott vet var den trivs bäst...

 
So, bend over I drive.
 

Albert och Hebert also like it wet and warm :-) 
 
 

Är det samma gud eller två olika? Daaaa.... ;-)
 


Tarotkortet för vecka 36

 
  
 Tarotkortet för vecka 36, 25 agusti till 31 augusti är Ess i svärd
 
Bilden:
En rituell sabel som står för ett knivskarpt intellekt.

Det här kortet visar på alla möjligheter. Du har all kraft med dig, stora saker som händer och som själv är medskapande till och i. Avgörande och viktiga beslut. Ess i Svärd betyder att man snart fattar ett viktigt beslut. Kortet står även för sanning, sökandet efter klarhet i en viss situation, sann kunskap och lösningen av ett viktigt problem.
Kortet betyder också att man gör framgångar även om det finns hinder.
Andra betydelser är: Ett skarpt intellekt. Ovanliga lösningar. Att använda sig av sitt intellekt för att lösa problem.

En stark kraft och längtan utav detta korts aspekt. Den starka urkraften, tankens manifestation. Mentalt är akten genomförd från början till slut bara genom att kortet finns, sedan är det upp till aktörerna att utleva varje sekund av kortets snabba egenskap. Snabbsex! Är bestämd med hur en akt ska gå till och ger inte tid åt någon förändring. Vill uppleva ett genombrott med sin partner, villig att testa nya saker.
 
Svärd står för tankar och idéer, studier kommunikation, skvaller, sjukdom och problem. Ess står för nya början.

Allmän betydelse - Ess i Svärd står för överdrivet mycket av allt - i synnerhet i termer av erövring, kamp och maktens triumf. Detta är ett kort som står för stor kraft - i både kärlek och hat. Viljans triumf.

Jobb - Du behöver alltid komma med nya idéer och till och med kämpa på ditt arbete. Du klarar dig alltid eftersom du använder dig av din skarpa intellekt. Spydighet kan vara nödvändig ibland. Kortet kan också stå för en konflikt på jobbet som kommer att lösas med ovanliga medel. Du kommer att ge dig ut i en kamp. Om du är arbetslös, kommer du att få en ny idé. Vänta dig en förändring i dina attityder. Du kommer att ändra dig i en viss fråga.

Erotisk antydan:
Turas om att vara den dominanta partnern i ett förhållande. Ta en vecka var för att utforska din undergivna respektive dominerande anlag. Äss i Svärd betyder att du kommer att få problem i kärlekslivet och att du behöver använda intellektet för att argumentera. Du kan tvingas slåss för din partner eller kommer på kant med någon i din omgivning.
 
Relaterad facebooksida
Grynings-zonen
    
Beställ ditt horoskop i webbshopen… 
 
Se tidigare tarotkort dragningar och läs mer om detta projektet här...

 


Fuck you Im famous

 
 


Stel, kall och blå?

 
Morbid angel
 
Jag minns efter hemgången en gång efter en konsert med death metal bandet Morbid angel och jag skulle sova över hos en höggravid vän och just när jag anlände till hennes bostad så gick fostervattnet. Jag fick lugnt sansa mig och se till så hon kom till BB illa kvickt. Senare på natten så vaknade jag över att det var någonting som kröp över golvet. Jag bara WTF och sen försvann väsendet. På morgonen så ringde de och sa att barnet hade dött i livmodern och med dagens medicinska expertis så skulle de ändå låta henne föda ut den via den naturliga vägen. I dag får mödrar som förlorat sitt barn ha det någon dag hos sig för att mentalt smälta att den var död. Jag höll också barnet som visade sig vara ett flickebarn, den såg levande ut men var kall.

Något år senare födde hon en flicka som klarade sig. Jag är helt övertygad om att att det var samma själ som absolut ville ha henne som moder och inkarnerade igen i ett nytt tappert försök.
Varför jag skriver dessa rader beror bl a på att idag så gjorde en tjejkompis abort på ett foster. Hennes livssituation var ohållbar.
 
 
Every sperm is saved for god ;-)
 
Vad tycker du? Mord eller inte? Är du för eller emot abort?

När vi ändå talar om mord, är det mer okey att döda någon lagligt under tjänsteutövande som tex. soldat? Är det mindre ok att döda någon som civil person även om den mördade förtjänade det, men lagen säger nej. Vad anser du som moraliskt ok?Här fick du några funderingar och pallar du så dela dina åsikter. Anonymt om du vill på denna länken...


Devil seeds II

 
Datura stramonium som ger frön nu på min balkong :-)

Vill du ha litta frön att så nästa år? Detta är sjunde årets generation. Hör av dig vid intresse.

Läs gärna min stora artikel om magiska och förtrollande "maktplantor"...
 


Svarta katter, tabun och skrock

Jag läste en artikel om katter som behövde nya hem. Det visade sig att det finns massor av svarta katter som saknar någon som tar hand om dem och ratar dem ( http://www.svd.se/nyheter/inrikes/3790868.svd). Jag personligen tycker istället att de är urläckra och vackra. 
Kattgudinnan Bast, avbildades som en kvinna med katthuvud, hon var glädjens, dansens och musikens gudinna. Symboliserade befruktningsstyrkan av solens strålar. Bast var en viktig gudinna och beskyddare mot råttor och kobror i det forntida egyptien. Min förra katt Whiskey ligger begravd i en skeppssättning från järnåldern tex. ( http://gurudas.blogg.se/2010/march/whiskey-1989-01-26-2006-03-18-rip.html ) Idag har jag två nya kattvänner som har sin historia ( http://gurudas.blogg.se/2008/august/sagan-om-chelesey-och-daisy-och-andra-hitteba.html )

Väl mött!

Ska vi försöka kolla lite på vad folks fördomar och "kattrasism" baserar sig på.
 
Svarta katter var i synnerhet associerade med häxor, detta för att en häxa alltid troddes ha fått en förtrolig av Djävulen och det oftast i form av en katt. Påven Greogorius IX skrev i en påvlig kungörelse 1233 att katter användes i djävulsdyrkan vilket resulterade i massbränningar av katter. Detta bidrog hundra år senare till att digerdöden fick en kraftfull spridning på grund av att bland annat råttor ökade i antal när katterna blev färre.
 
Kattdjurens mörkerseende är gott, sex gånger bättre än människans, och flera arter är nattdjur. I ögat finns ett reflekterande skikt bakom syncellerna på näthinnan, och det är detta som gör deras ögon lysande om en ljusstråle möter dem i mörkret. Förr i tiden då det inte fanns så mycket belysning än kanske lyktor och eldar så kunde folk tro att det var djävulen som var ute efter dem då de såg något grönt röra sig i skuggorna.
Inom kristendomen har den sedan medeltiden varit synonym med Satan och otur - men även i många andra kulturer finns det olika tankar om att just katten är otursförföljd. 1233 fördömde påven Gregory IX i sin skrift “Vox in Rama” svarta katter som sataniska, vilket ledde till att tusentals katter brändes levande i samband med häxprocesserna.

 

Katten har dock inte bara en historia av negativa associationer, utan förknippas även med flera positiva aspekter, som förändring, passion och fertilitet. Det sägs att profeten Mohammed hade katter, och i Burma anses Birmakatten fortfarande vara helig. I Malaysia trodde man att en katt kunde hjälpa själar att resa från helvetet till paradiset. I den nordiska mytologin drar två katter gudinnan Freyas vagn.

Alla kattdjur uppskattar beröring mer än de flesta andra däggdjur. Kinderna är särskilt mottagliga för smekningar.
 

Min Chelesy och två Orbs ( http://gurudas.se/gpdf/Orbs.pdf )
Bilden är från facebooksidan Twilight Zone ( https://www.facebook.com/pages/Skymnings-zonen/161776277254326 )
 
Än idag lever mer eller mindre egendomliga vidskepelser kvar, t.ex. klassikern när en svart katt korsar ens väg. En del får kanske en obehaglig känsla i maggropen medan andra tar till diverse botemedel som ”Tvi, tvii”, och spottar. 
I folktron har katter alltid haft en speciell roll, särskilt som teckengivare.
 
Skrock går oftast ut på att ett visst dagligt beteende skulle påverka väder eller ge tur eller otur, särskilt inom äldre tiders sjöfart, jakt, fiske och jordbruk.
 

Min "diaboliska" Chelesey :-)

Katter och skrock
Det sägs ofta att en svart katt som går över vägen ger otur. I vissa länder är det dock tvärtom, den svarta ger tur medan den vita otur.

 
Överkursen om svarta katter, skrock och folktro finner du på facebook sidan Grynings-zonen


Val år

 
En månad kvar till val och är du djurvän och naturmänniska? Här kommer lite tips

Nu är det mindre än en månad kvar till riksdagsvalet 2014. Djuren har ingen röst. Men det har du. Den 14 september får du inte missa chansen att använda den!

Vet du vad partierna tycker i viktiga frågor som rör djuren?

Här kan du ta del av riksdagspartiernas djurpolitik med kommentarer från Djurens rätts  sakkunniga.

Vilka politiska uppstickare lyfter fram djuren i sin politik?


Tarotkortet för vecka 35

 
 Tarotkortet för vecka 35, 18 agusti till 24 augusti är atu XI Lustan/Styrkan.
 
Jag valde att ha med en rituell bägare som i detta fallet får symbolisera skötet, och en svart rökkvars som är formad som en fallos. Då jag tolkar detta kortet på mitt sätt som starka, heta och eldiga energier som är på ingång.
 
Kortet symboliserar vår förmåga att stå ut med svåra situationer som sätter våra nerver, tålamod och uthållighet på prov. Människan har en förmåga att stå ut med och överleva de största katastroferna. 

Kortet symboliserar vår inre styrka, att tämja det inre lejonet, vår impulsivitet och vår frustration. Styrkan står även för en acceptans av ens livssituation och en förmåga att acceptera att man ibland inte får som man vill och att man får acceptera att det finns hinder i vägen. 

Vagnen står för yttre kontroll, Styrkan för inre kontroll. Den inre styrkan är något som var och en av oss kultiverar eller behöver kultivera.

Narren inser med styrkan, att yttre kontroll inte alltid är möjlig och att man ibland får lita på sin inre styrka, något som är viktigare än yttre kontroll.

Allmän betydelse: Kortet symboliserar kraft, energi, mod, framgång och ära, uthållighet och inre styrka.
 
Jobb - På jobbet uppstår problem, hinder m.m. och du behöver ha tålamod och inre kontroll för att stå ut. Du kommer att stå ut med de problem som snart uppstår, något som är ytterst positivt.


Ekonomi - Dina ekonomiska problem kommer inte att försvinna - eller - nya ekonomiska problem kommer att dyka upp. Tålamod är viktig - det gäller att stå ut.
 
Det här kortet visar på beslut. Viktiga avtal och en gedigen planering. Kontrakt samt större beslut i livet. Kan även visa på vigsel, giftermål mer borgeligt.
 
Tolkning:
Tar saken i egna händer, bjuder på sig själv, ställer krav, är frimodig, öppen och sugen…! Gillar sex i det fria, gärna uppskattat från omgivningen! Vill känna och uppleva kravlös sex, möten som är passionerade och starka. Tycker om att känna frihet i det sexuella, inga band, inget förutseende utan rakt på med det som blir…
Lärdom:
Ta tillfället i akt, våga det du fantiserar om…

Kabbalistiskt:
Hod (Strålglans, Intelligens) är den passiva kvinnliga kraften som gör Netzachs kraft materiell. Den är vår strävan efter vetande och anpassningsförmåga. Dess negativa sida är förnuft och logik, som kabbalisterna hyser total misstro till.

Kliffotiskt:
Samael (Guds Gift). Samael är tricksterns kliffa där gud och skapelsen ifrågasätts och etiska värden åsidosätts till förmån estetiska. Samael styrs av Adra- Melek.

Bilden visar på eros och thanatos som hänger ihop i stark symbios. Skapelsens och dödens starka energier. Den ena kraften avgår till kosmos och den andra kraften återgår till materiell form. Yin och yang i det eviga kretsloppet.

Erotisk antydan:
Överväg noga vilken partner som du finner lämpligast om du står och väljer mellan två kavaljerer. Vilken är bäst för dig. Lyssna på ditt hjärta så slår det aldrig fel.
I kärlekslivet uppstår det problem med partnern eller i förhållandet. Ni kommer dock att stå ut med varandra och modigt ta er via alla problem och hinder som uppstår.
 
Relaterad facebooksida
Grynings-zonen
    
Beställ ditt horoskop i webbshopen… 
 
Se tidigare tarotkort dragningar och läs mer om detta projektet här...

 


Min skruvade animalistiska dag

 
Mäster Palm har tappat en skruv han med.
 
 
 
 Herr amstaff har haft ett en extremt svår barndom. Han har skickats runt hit och dit och tom blivit misshandlad i Polen för att trigga igång han till att börja slåss för några mongos. Han hittades slutligen via ett mirakel av den ursprungliga matten på blocket igen och får nu det liv han förtjänar.
 
 
 
Vad vara detta för hundras tror du?
A. Tax
B. Jakthund
C. Rhodesian ridgeback valp, som anses vara besläktad med braquehundarna och har ursprungligen använts till storviltsjakt på lejon?
 
 

Deadbeat at dawn, kl. 05:00 på Knutpunkten.


Ho! The bear-clan has spoken ;-)
 
 


Etnisk rensning och fakta om Yezidierna som folkslag och tro

 
Man läser och hör om resningarna i norra Irak. Dett skedde redan på Sadams tid, Många ISS anhängare och Jihadsister hävdar  och utrotar alla som har mer än en gud. Kristna som bara har en gud tvingas betala speciella skatter och klarar sig från halshuggning. Jag undrar hur de skulle göra i Indien, då de har oräkniliga gudar och gudinnor?
Men jag vill påskina att det inte på något ställe i Koranen nämns att man ska utrota och mörda folk. I såfall är det en felaktig  jihadist eller ISS befälhavare som tolkat Mohammeds visionser som nämns i Koranen.
 
I Sverige så kommer det aldrig att funka med snacket och heligt krig. Vi har militära vapendepåer överallt i våra skogar och vi har under lång tid haft allmän värnplikt och om det sen står några och jiddrar om att alla ska ha en gud och tar till vapen i norden så får de det garanterat hett om öronen då folk går man ur huset och bekämpar dessa som försöker anektera våra länder inifrån.
 
Vi hör knappt någonting egentligen om Yezidierna som folkslag och tro. Därför kan det vara nyttigt och läsa om om och veta lite om denna minoriet och dess tro.
 
Klickbar bild.
 
Yezidier som "djävulsdyrkare"?
 
Beyan.net Yezidier, som böjer sig neroch kysser gryningens första solstrålar, är i min tro kurdernas avantgarde ikampen mot assimilation och förtryck. Inte för att jag kanske själv tror påreligionen, utan för att de personifierar en minoritets kamp för överlevnad ien värld av intolerans, missförstånd och förtryck.

”I tidernas begynnelse, skapade Xwedê (Gud) den Vita Pärlanutifrån sitt ädlaste väsen; och han skapade en fågel vid namn Anfar. Och hanplacerade pärlan på dess rygg och väntade därefter i fyrtiotusen år. Påskapelsens första dag, söndagen, frambringade han en ängel vid namn Azazel, somär Melek Tawus, Änglarnas Ledare.”

Denna text finns i en av yezidiernas heliga skrifter, Mes’haf i Resh (SvartaBoken), som är skriven på den kurdiska dialekten kurmanji. Det är yezidiernas version av skapelsen. Yezidierna är enreligiös grupp inom kurderna och yezidismen anses vara kurdernas förstareligion. Denna mystiska religiösa minoritet har länge representerat ochrepresenterar fortfarande kurdernas kamp mot förtryck och assimilation. De harblivit orättvist anklagade för djävulsdyrkan och ständigt beskyllda för ettantal brott, bland annat mordet på profeten Muhammeds barnbarn Hussein i öknenutanför Medina, 680 e.Kr. Ett mord som begicks av Umayyadernas kalif Yazid ibnMu'awiya. Det enda kalifen och yezidierna hade gemensamt var det snarlikanamnet.

Men den största anledningen till förföljelsen av yezidierna var tron om att devar djävulsdyrkare. Varför anklagades de då för att vara djävulsdyrkare?

Efter 40.000 år sprack den Vita Pärlan och Melek Tawus (som betyder"påfågelängeln" och mer känd i den kristna världen som Lucifer)föddes. Från en bit av pärlans skal skapade sedan Melek Tawus den materiellavärlden. Den rebelliske Melek Tawus förkastades senare av den Universala Anden(Gud) för att ha gjort uppror mot honom. Men yezidierna tror på att Melek Tawussenare blev förlåten av Gud och att de som inte visar vördnad för Guds mestälskade ängel kommer att bli bestraffad för sin illojalitet mot Slutet.

Ju mer man läser om yezidierna desto mer förstår man att anklagelserna om”djävulsdyrkan” är orättvisa. Yezidier ser inte på Lucifer på samma sätt somkristna eller muslimer. Man erkänner fortfarande hennes position som änglarnasledare och Guds vackraste och mest älskade ängel. De sju ärkeänglarnas ledareMelek Tawus pratar flytande kurdiska för att visa sitt ursprung. Att refereratill denne som ”Satan” (Sheytan) är förbjudet inom yezidismen.

Yezidier, som böjer sig ner och kysser gryningens första solstrålar, är i mintro kurdernas avantgarde i kampen mot assimilation och förtryck. Inte för attjag kanske själv tror på religionen, utan för att de personifierar enminoritets kamp för överlevnad i en värld av intolerans, missförstånd och förtryck.
 
 
 Alah el aktbar


En reviderad artikel från Skymnings-zonen på FB.


Läs även detta...


Bonna-raggare

 
 
Jag har en vän som hyrt en elbil över helgen för att tyka streetracers på Vallåkraträffen i helgen.
 
 


Mucky pup

 
Please give my pitbull/amstaff some bones. Secret black clothing paramedics.
 


Valkyria

 
 
Hmmm. Kidnappnig och mordförsök. Hon som gjorde det och berättade för mig om händelsen ångrar ingenting. Den kidnappade var ett svin. Här talar vi om en riktig Valkyria. Jag kunde inte låta bli att skratta litta. Hmmm. Här skulle Schyman (och andra opålitliga halvkvinnor) och hennes fjompor förmodligen tystna.

Du anar inte vilka intressanta livsöden jag möter i mitt jobb. Inga namn eller platser nämnda pga sekretessen.

Ps.
Sångerskan Saga har inget med händelsen att göra.Joina Dekenans af Gurudas på FacebookLyssna: Metropol 93,8

Translate my blog into your own language:Spådomsorakel


Blogg besökare:
Totalt:
Denna månad:
Veckans nyfikna:
:
Online just nu:

F.B.chat

Sponsra?


Är du en manlig eller kvinnlig bloggbesökare?
Man
Kvinna


Gratis toppfilm


Sök i arkivetFollow on Bloglovin

Joina Dekenans af Gurudas på Facebook


eXTReMe Tracker

RSS 2.0